Zámek Stekník

Svatby v přírodě s panoramatem zámku.
Svatební obřady na zámku Stekník se konají od června do října.
Za hezkého počasí se svatební obřady konají v zámecké zahradě.
Nově od roku 2015 můžete využít pro svatební obřad, také prostor zámecké kaple, která je po restaurování a je vybavena původním mobiliářem z 2. pol. 18. století. Více informací naleznete na našich webových stránkách.